Franz Joseph Wilhelm II


Franz Joseph Wilhelm II Franz Joseph Wilhelm II
Added by bucsaandrei
Material Brass
Catalog prices No catalog prices set yet

eBay