Focsani - Textile factory (1975)


Focsani - Textile factory (1975) Focsani - Textile factory (1975)
Added by Viorel Mitroescu
Catalog code 1222/75
Catalog prices No catalog prices set yet

eBay