½ Marki 1920 (7. II.)


½ Marki 1920 (7. II.) ½ Marki 1920 (7. II.)
Added by Maciej Pasztor
General Description Paper white smooth
Front Description Green on brown underprint. Tadeusz Kościuszko at right
Back Description Crowned eagle
"Kto podrabia lub fałszuje bilety Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, albo puszcza w obieg lub usiłuje puścić w obieg podrobione lub fałszowane bilety, podlega karze ciężkiego więzienia." (Eng. Whoever forges or falsifies tickets Polish National Loan Fund, or circulates, or trying to circulate counterfeit or forged tickets, punishable by heavy prison.)
Catalog code P#30
Height 60.00 mm
Width 99.00 mm
Material Paper
Printed by Austria - Wiener Staadsdruckerei, Vienna
Catalog prices VG $1.00   VF $3.00   UNC $6.00  

eBay

Community

Who wants it:
Adrian Dimitriu Paul Marciuc

Who has it for trade:
GEORGE