2000 Lei 2002 - 200 years from the birth of the Romanian writer, linguist and politician Ion Heliade Rădulescu


Added by Curcudel Marius
In personal collections 1
General Description Anul emisiunii „2002" gravat pe verticală, în zona centrală a monedei, pe miezul de argint. Anul emisiunii este flancat în partea dreaptă de stema României, iar în partea stîngă de lira poeziei cu două ramuri de laur încrucişate, avînd terminaţiile sub formă de peniţă. Inscripţia „ROMANIA" şi valoarea nominală „2000 LEI", despărţite de cîte două grupuri formate din patru ornamente romboidale, stilizate, sunt amplasate pe inelul circular din aur.
Obv. Description 200 years from the birth of the Romanian writer, linguist and politician Ion Heliade Rădulescu

Issue date: 27/05/2002
Rev. Description Silver inner part - portrait of the writer Ion Heliade Rădulescu. Gold outer part - the years of birth "1802" and death "1872" and the inscription "ION HELIADE RADULESCU" engraved circularly; below, the facsimile of the writer's signature.
Mintage Proof 500
Diameter 35.00 mm
Weight 25.0000 g
Material Silver 0.9250 and Gold 0.999
Mint Romania - Bucharest
Edge Type reeded
Catalog prices No catalog prices set yet

eBay
Disclosure: We may earn a commission from eBay if you make a purchase through the links below, at no extra cost to you. Thank you for supporting our work!

Community

Get Our Mobile Apps